Privacy Policy
 

Door uw keuze voor de producten en diensten van Moving Intelligence B.V. bent u verzekerd van een betrouwbare en deskundige partij.  Wij bieden u oplossingen waarop u kunt vertrouwen. Onderdeel van dit vertrouwen is het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten en haar bestuurders.

 

Dagelijks verzamelen wij enorm veel data. Voor ons is het vanzelfsprekend dat wij op een juiste manier omgaan met deze privacygevoelige informatie. De beveiliging van uw en onze gegevens hebben wij op verschillende manieren weten te waarborgen en voldoet daarmee aan alle betreffende wet- en regelgevingen. Wij zullen de verzamelde data nimmer doorspelen aan derden en respecteren de privacy van onze klanten, en haar bestuurders.

 

Om het een en ander te bewerkstelligen committeren wij ons aan de Privacy Gedragcode Keurmerk RitRegistratieSystemen. Via onderstaande link kunt u de Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen downloaden: Download Privacy Gedragscode.

 

Moving Intelligence B.V. is vanzelfsprekend geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Moving Intelligence B.V. gebruikt uw gegevens ten behoeve van preventie en opsporing. Nimmer kan de positie van uw object worden bepaald zonder uw toestemming, automatische diefstalsignalering vanzelfsprekend uitgezonderd. Na een dergelijke signalering wordt altijd met u contact opgenomen ter verificatie.