Technocon B.V.


In 1999 werd Technocon B.V. opgericht en direct een begin gemaakt met de ontwikkeling van hoogwaardige technologische oplossingen voor het opsporen van voertuigen na diefstal.

In 2002 werd het eerste product dat voort kwam uit deze ontwikkeling geïntroduceerd; de ‘Retreever’. Een technologisch hoogstandje dat gekeurd werd door TNO en gecertificeerd door de Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging (SCM) op basis van de toen geldende TT03 regelgeving.


Het ontzorgen van onze klanten in combinatie met een scherpe prijsstelling en de goede opsporingsresultaten voor de verzekeraars leidden al snel tot de rol van marktleider op het gebied van voertuigvolgsystemen. Een positie die we nimmer hebben afgegeven.


Door de veranderingen in het belastingstelsel voor de fiscale bijtelling van zakelijke voertuigen ontstond bij onze klanten de behoefte om met hun Retreever voertuigvolgsyssteem een sluitende rittenregistratie bij te houden. Dit werd een aanvullende dienst, die leidde tot het door ontwikkelen van de techniek achter de Retreever.


In 2005 werd op basis van deze doorontwikkeling ons eerste  volledig toegewijde ritregistratie systeem geïntroduceerd.; de ‘Tripmarker’. Gebaseerd op de inmiddels bewezen technieken uit de beveiligingsmarkt, werd een sluitende rittenregistratie bijgehouden die toegankelijk was middels de door Technocon zelf ontwikkelde ‘Online Service’-omgeving.


In 2009 is vervolgens de opgedane kennis uit de voorgaande ontwikkeltrajecten ingezet om de basis te leggen voor een nieuwe productrange voor zowel beveiliging als wagenparkbeheer gekoppeld aan één platform waar onze klanten op flexibele wijze zelf kunnen kiezen welke dienstverlening zij wensen af te nemen, dit was de eerste aanzet voor het huidige ‘Moving Intelligence’-platform.


In 2010 werd de nieuwe Mi50 hardware voor het eerst geleverd aan onze klanten en gelijktijdig ging het Moving Intelligence platform ‘live’.


In de afgelopen jaren is de dienstverlening uitgebreid van ‘slechts’ beveiliging en rittenregistratie, naar complete wagenparkbeheer functionaliteiten die er aan bijdragen om doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid te behalen en kosten te besparen op het wagenpark. Ook is het Moving Intelligence-platform niet meer uitsluitend beschikbaar via een webbrowser maar ook via de Miapp, welke geschikt is voor Android en iOS smartphones en tablets.


Niet alleen de ontwikkeling van de dienstverlening gaat continu door, inmiddels zijn naast de Mi50 ook de Mi6, Mi7, Mi8, Mi9, Mi30 en MiBlock leverbaar. Ieder met hun eigen specifieke kenmerken en mogelijkheden, geschikt voor de invulling van verschillende behoeften maar allen gebaseerd op de hoge eisen die Technocon stelt aan de door haar geleverde producten onder de naam Moving Intelligence.

Over Technocon