Nieuwe keuringsvoorschriften autobeveiliging

9 oktober '20, geschreven door Moving Intelligence

Per 1 september zijn er nieuwe keuringsvoorschriften voor het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging gepubliceerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het CCV. De overgang naar de nieuwe voorschriften wordt door het KIWA-SCM gefaseerd doorgevoerd in een overgangsperiode van één jaar.

Lees alles over de nieuwe klassenindeling

Mi01 peilzender nu te certificeren zonder basiscertificaat

Één van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe voorschriften is het vervallen van de basiscertificerings-eis voor terugvindsystemen. Een terugvindsysteem, ook wel peilzender, kon tot voor kort niet SCM-gecertificeerd worden zonder dat er een basiscertificaat afgegeven was voor het voertuig. Die eis is losgelaten. Dat betekent dat onze Mi01 peilzender nu ook te certificeren is zonder een gecertificeerde af-fabriek Klasse 1 Startonderbreker of Klasse 3 Alarmsysteem.

Hierdoor wordt het mogelijk om nog meer voertuigen en objecten te voorzien van een gecertificeerd terugvindsysteem. Exclusieve voertuigen, oldtimers, motorfietsen, werkmaterieel, maar ook caravans en opleggers. Ook voor geïmporteerde voertuigen is dit een uitkomst, omdat deze meestal geen basisalarm aan boord hebben.

Interessant voor u?

De nieuwe voorschriften geven ruimte om een nieuwe markt aan te spreken, ook voor u als dealer. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden of in het inkopen van peilzenders? Neem dan contact op met onze salesafdeling, via sales@movingintelligence.com of 088 9900000.

Wat is een peilzender?

Een peilzender of terugvindsysteem is een na-diefstalsysteem wat het mogelijk maakt om het voertuig of object waarin het geplaatst is na diefstal terug te vinden. Een peilzender werkt onafhankelijk van het voertuig, op een interne batterij en wordt op een moeilijk te lokaliseren plek gemonteerd.

Onze Mi01 peilzender en Mi9 peilzender geven eenmaal per 24 uur op basis van GPS of GSM een positie door, die door de klant in te zien is in het Moving Intelligence platform of via de MiApp. In het geval van diefstal kan een diefstalmodus ingeschakeld worden waarbij de peilzender vaker een positie gaat doorgeven en RF signalen uit gaat zenden zodat de peilzender nauwkeurig gelokaliseerd kan worden.

Dat peilzenders effectief zijn blijkt wel uit deze voorbeelden: