Als verzekeraar hechten wij veel waarde dat acceptatie-eisen en voorwaarden zo duidelijk mogelijk zijn en niet te divers. Bij auto’s waren bijvoorbeeld onze alarmeisen bepaald aan de hand van twee zaken; de cataloguswaarde en de ouderdom. We keken bijvoorbeeld niet naar diefstalgevoeligheid in combinatie met type auto.

 

We constateerden steeds meer dat bepaalde type auto’s diefstalgevoeliger waren dan anderen en we zijn dit gaan onderzoeken. We hebben hiervoor contact opgenomen met Kiwa SCM om te achterhalen wat hiervan de redenen was en gevraagd naar hun ervaringen en advies. Vervolgens hebben we onderzocht hoe andere verzekeraars met dit probleem omgingen.

 

Op basis hiervan is besloten voor bepaalde type auto’s aanvullende beveiligingseisen te stellen in de vorm van een peilzender.

Natuurlijk is het van groot belang voor onze verzekerden dat hun auto goed beveiligd is. Buiten de teleurstelling als een auto gestolen is, liggen vaak ook persoonlijke zaken in een auto. Helaas is het lastig om vast te stellen of het toepassen van deze extra beveiliging bij diefstalgevoelige auto’s heeft geleid tot minder diefstal in onze portefeuille. We hebben niet de gegevens als we deze maatregel niet hadden getroffen. Feit is wel dat het diefstalpercentage in onze portefeuille de afgelopen jaren is afgenomen. Laatst hadden we een BMW die ongeschonden werd terug gevonden in een loods in Antwerpen omdat deze was voorzien van een peilzender van Moving Intellegence. Dat is een mooi moment voor ons maar zeker voor de klant.

 

Wij merken dat onze verzekerden goed en snel geholpen worden bij aanschaf en inbouw via Moving Intelligence. Buiten het product om bevalt ons ook de samenwerking met Moving Intelligence. Zij staan altijd klaar met raad en daad en reageren ontzettend snel bij vragen.

Nh1816 Verzekeringen

 

Nh1816 Verzekeringen is een landelijk werkende schadeverzekeraar en al 200 jaar onafhankelijk. Medio 2019 werken +/- 150 medewerkers bij Nh en is de premieomzet € 340.000.000,- Als het om particuliere schadeverzekeringen gaat, zijn wij marktleider. Wij werken actief samen met +/- 800 lokale financieel adviseurs.

 

Nh1816 Verzekeringen is de verzekeraar voor mensen die kiezen voor een persoonlijk advies, uitstekende dekkingen, vernieuwende oplossingen en maatschappelijke betrokkenheid. Nh1816 is een duurzame verzekeraar met een financieel gezonde positie én een groot hart voor de mens en de maatschappij. Via de coöperatie ondersteunen wij maatschappelijke projecten. Op deze wijze geven wij een deel van onze winst terug aan de maatschappij.

 

Nh1816.nl