Starlet heeft in juni een nieuw wagenpark in gebruik genomen voor het rijden van routes door de regio voor bloedafname bij de patiënten thuis of op een decentrale locatie in de buurt van de patiënten van huisartsen en overige zorgverleners.

Met behulp van het MiGreen wagenparkbeheerpakket heeft Starlet dagelijks inzicht en grip op het gebruik van de dienstauto’s. Na een pilot in een klein werkgebied kunnen we inmiddels in het gehele werkgebied in Noord-Holland meekijken waar de auto’s rijden. Komt er een spoed verzoek binnen voor een bloedafname dan weet de roosterplanning aan de hand van de chauffeursidentificatie waar welke collega in de buurt is en wie ze kunnen bellen!

Monica Godijn, Management Assistant Starlet DC

‘Wij geven het systeem 5 sterren. Het is essentieel dat we een complete registratie hebben en dit pakket levert de juiste inzichten voor de administratie. Ik ervaar het contact met Moving Intelligence als dienstbaar en flexibel. Zowel tijdens de overweging om het systeem aan te schaffen, als tijdens het implementatie traject heeft Moving Intelligence ons goed ‘op weg’ geholpen.
Het is zeker aan te raden voor bedrijven binnen de gezondheidszorg die auto’s in eigen beheer hebben. Je heb te maken met medewerkers die decentraal in de regio werken en daarbij is inzicht van groot belang.”

Starlet Diagnostisch Centrum

Starlet DC verricht diagnostische en ondersteunende diensten voor o.a. huisartsen, artsen van verpleeg- en verzorgingshuizen, verloskundigen, GGZ en medisch specialisten. Samen werken we aan regionaal geïntegreerde ketenzorg.

Jaarlijks worden door Starlet ruim 400.000 bloedafnames verricht. De trombosedienst begeleidt circa 9.000 patiënten bij de antistollings-behandeling. Binnen de regio Noord-Holland Noord beschikt Starlet over meer dan 50 priklocaties. Dit betekent dat inwoners uit Noord-Holland Noord dicht bij huis terecht kunnen voor de verschillende diensten.

 

starlet-dc.nl